Primär, sekundär och tertiär märkning

Sammanfattning

Här beskriver vi hur en centraliserad, universell automatiseringsplattform för märkning och kodning underlättar förpackningsmärkning för FMCG-företag med flera olika skrivare och tillverkare, datakällor, linjer och platser.

Vänligen fyll i följande fält för att ladda ner materialet.