Märkning av påsar för lösviktsprodukter

Lättskötta, hållbara och högkvalitativa märkningslösningar för säckar och storsäckar för lösvikt.

Skicka förfrågan nu

Märkningslösningar för säckar och påsar

En lämplig primärförpackning för lösviktsprodukter kan vara säckar, påsar eller storsäckar. lösviktsbehållarna är gjorda av en mängd olika material, till exempel papper eller plast. Oavsett ifall det handlar om konsumentförpackningar eller förpackningar för industrikunder får du med våra system tillförlitlig bläckstrålemärkning eller etikettering med hög kontrast.

Vilka krav måste märkningslösningar uppfylla när man märker påsar?

Komplexa produktionsförhållanden råder inom säckindustrin. Förhållandena omfattar bl.a. följande:

  • Damm
  • Ojämna eller böjda ytor
  • Olika ytstrukturer
  • Vibrerande transportband

Under dessa omständigheter bevisar våra bläckstråleskrivare och märkningssystem sin höga kvalitet och tillförlitlighet. De har utbytbara skrivhuvuden eller integrerade spolningsmekanismer för att förhindra att munstyckena täpps till, vilket garanterar en perfekt utskriftsbild. Sköljcyklerna kan automatiseras för att undvika att den pågående produktionsprocessen avbryts.

Våra utskriftssystem kompenserar för vibrationer i produktionsmiljön genom stora skrivavstånd, d.v.s. största möjliga avstånd mellan märkningssystemet och den yta man ska skriva på. På så sätt kan märkningsanordningen inte skadas under märkningsprocessen. Vi erbjuder ett brett urval av bläck för de olika ytegenskaperna hos de underlag som ska märkas.

Med hjälp av individuella styrskenor eller anordningar för avståndsutjämning kan våra utskriftssystem reglera avståndet mellan märkningssystemet och den behållare som ska utskriften ska göras på, och utföra jämna markeringar som alltid är lätta att läsa.

Vilka säckmärkningssystem behöver du?

Här kan du se en översikt över våra etikettlösningar för säckmärkning med konkreta praktiska exempel.

Robust märkningssystem med stor text för säckmärkning (drop-on-demand-teknik - DOD)

Robust märkningssystem med stor text för säckmärkning (drop-on-demand-teknik - DOD)

Våra skrivhuvuden i MPERIA® V-serien bygger på drop-on-demand-teknik och är bland de mest robusta och hållbara skrivhuvudena i branschen. De kan användas i vilken vinkel som helst runt säcken, påsen eller storsäcken, vilket gör det möjligt att skriva ut underifrån, ovanifrån, från sidorna och med vilken lutning som helst på skrivhuvudena. Genom att luta skrivhuvudet kan höjden på det tryckta området justeras, och därmed kan både stor och liten text skrivas ut.

Höga utskriftsbilder är också möjliga genom att man kaskadkopplar flera skrivhuvuden i V-serien med varandra med hjälp av en monteringsplatta. Detta gör märkningssystemet idealiskt för stor presentation av en företagslogotyp.

Exempel på tillämpningar:

+ Märkning av vävda PP-säckar (polypropylen)
+ Batchnummer och produktionsdatum på plastsäckar
+ märkning med stor utskrift på papperssäckar

Vad våra kunder säger

“För etikettering och märkning av våra säckar på våra fabriker använder vi Matthews A-Serie (T43) skrivare och V-serie DOD skrivare. Systemen har varit igång i flera år och har mycket lågt underhållsbehov och hög tillgänglighet. Våra stilleståndstider har minskat kraftigt som ett resultat av detta. Tyvärr är det sällsynt att hitta företag som Matthews som är så måna om sina kunders produktion och önskemål. Det är enkelt att komma i kontakt med Matthews och vi får utmärkt support och hjälp. Vi har därför beslutat att utrusta fler produktionslinjer med Matthews märkningssystem i framtiden.“

Julia Wiesneth, Wiesneth Mühle GmbH & Sauer Mühle GmbH
Helautomatisk märkning av säckar med etikettsystem (teknik för utskrift och applicering)

Helautomatisk märkning av säckar med etikettsystem (teknik för utskrift och applicering)

Förutom inkjetlösningar finns även märkningssystem för att tillförlitligt märka säckar. Märkningssystemen i MPERIA® A-serien är etikettskrivare och applikatorer i en enhet som på ett tillförlitligt sätt placerar de flexibelt utskrivbara etiketterna på produkten.

Vårt breda utbud av olika applikatorer möjliggör etiketter upp till DIN A5-format och flexibla integrationsalternativ för en hel produktionslinje.

Exempel på tillämpningar:

+ Märkning av pappers- eller plastsäckar
+ Märkning av storsäckar
+ Märkning av småsäckar och påsar

Märkning med flera rader inom säckindustrin med piezoinkjet-teknik

Märkning med flera rader inom säckindustrin med piezoinkjet-teknik

Jämfört med drop-on-demand-teknik har piezo-bläckstrålesystem en betydligt högre utskriftsupplösning. De är därför särskilt lämpliga för att skriva ut grafik, logotyper och flerradsmärkning i hög upplösning på säckar. Höga utskriftsbilder kan åstadkommas genom att man kaskadkopplar flera skrivhuvuden i T-serien med hjälp av en monteringsplatta.

Exempel på tillämpningar:

+ Logotyper och grafik med hög upplösning
+ Identifiering med liten text på flera rader

Märkning med litet tryck på säckar med termisk bläckstråleteknik

Märkning med litet tryck på säckar med termisk bläckstråleteknik

Våra termiska bläckstråleskrivare i MPERIA® L-serien applicerar exakta och högupplösta märkningar även vid höga produktionshastigheter. Varor som är förpackade i säckar kan märkas med all relevant produktinformation. Med termiska bläckstråleskrivare är utskriftsmunstyckena permanent installerade i bläckpatronerna. Vid varje patronbyte installeras automatiskt ett nytt skrivhuvud på några sekunder. Detta eliminerar det traditionella underhållsarbetet för bläckstråleskrivare, t.ex. spolning av munstycken.

Exempel på tillämpningar:

+ Produktionsdata
+ Streckkoder och datamatriskoder
+ Små logotyper och grafik

Ladda ner produktblad: Tillämpning - Märkning av cementpåsar

Vill du ha all information sammanfattad i ett enda produktdokument?

Med detta enkelsidiga, utskriftsbara PDF har du all information kompakt och bekvämt till hands.

Information om:

+ Funktioner hos V-Series Drop-on-Demand-bläckstråleskrivaren
+ Fördelar med att integrera MPERIA® Controller

Se produktblad nu

Vi ser fram emot din förfrågan