Ersätt dina etiketter

Sammanfattning

Direktmärkning av kartong är ett mer kostnadseffektivt alternativ till lagerhållning av förtryckta lådor av wellpapp. Här används bläckstråleskrivare med hög upplösning för att märka text, grafik och streckkoder direkt på varje låda efter behov. Detta vitpapper förklarar hur teknik för direktmärkning av kartonger fungerar och beskriver de fyra sätt som en leverantör kan använda för att sänka kostnaderna genom att ersätta förtryckta lådor med direktmärkning av kartong.

Vänligen fyll i följande fält för att ladda ner materialet.