Bläckstråleskrivare för industrin

Industriella bläckstråleskrivare för kostnadseffektiv märkning av förpackningar, varor, pallar, staplar och mycket mer.

Prata med våra experter

Pålitlig och kontaktfri märkning med industriella bläckstråleskrivare

Bläckstråleskrivare används inom industrin främst när det krävs flexibel, kontaktfri och kostnadseffektiv märkning av varor och förpackningar. Tack vare de många olika bläcken och utskriftsteknikerna kan industriella bläckstråleskrivare användas för märkning av nästan alla underlag och tillämpningar. Den tryckta bilden kan alltid utformas flexibelt och den pågående produktionsprocessen påverkas inte av kontaktlös märkning med bläckstråleskrivare.

Vad är en bläckstråleskrivare?

Bläckstråleteknik (inkjet) är en kontaktlös utskriftsprocess. Med bläckstråleskrivare skapas utskriftsbilden genom att enskilda bläckdroppar släpps ut från skrivarhuvudet mot ett mål. Det finns olika utskriftsprocesser som säkerställer att bläckdroppen lämnar skrivhuvudet vid rätt tidpunkt och på rätt plats.

De olika processtyperna för bläckstråleutskrift

Det finns olika processer för bläckstråleutskrift baserat på funktionssätt. Matthews Marking Systems processer används bland annat inom industriella tillämpningar, förpackningsutskrift och direktmärkning.

Drop-on-demand-teknik (DOD)

Drop-on-demand-teknik bygger på mikroventiler, som styrs mekaniskt av kolvar, och gör det möjligt att släppa ut bläcket på begäran.

DOD-processen (drop-on-demand) är särskilt flexibel och robust. Den markerar tillförlitligt även under verkligt svåra produktionsförhållanden.

 

Särskilda egenskaper hos DOD-skrivaren från Matthews Marking Systems:

+ Låg bläckförbrukning tack vare mikroventilteknik
+ Enkelt underhåll
+ Största möjliga avstånd mellan skrivhuvudet och underlaget

Till drop-on-demand-bläckstråleskrivaren

 

Termisk bläckstråleteknik (TIJ)

Inom termisk bläckstråleteknik används värmeelement för att värma bläcket över dess kokpunkt. När aggregationstillståndet ändras från flytande till gasformigt expanderar volymen. Trycket inuti skrivhuvudet ökar. Detta tryck frigör bläckdropparna.

Så snart värmeelementet svalnar blir bläcket flytande, vilket skapar ett undertryck. Det negativa trycket suger in nytt bläck i munstycket.

Matthews TIJ-system har patron och är lätt att underhålla samt använda. Patronen med integrerat skrivhuvud kan bytas ut på några sekunder.

Funktioner hos TIJ-skrivaren från Matthews Marking Systems:

+ Utskrifter med hög upplösning vid hastigheter upp till 480 m/min
+ Underhållsfri utskrift, eftersom skrivhuvudet byts ut varje gång patronen byts ut
+ Byte av bläckpatron på några sekunder

YouTube

By loading the video, you agree to YouTube's privacy policy.
Learn more

Load video

Till termiska bläckstråleskrivare

 

 

Piezo-bläckstråleprocess (PIJ)

Piezo-bläckstråleprocessen använder inte värme utan elektriska impulser. Piezo-elektriskt material (kristall eller keramik) deformeras under elektrisk spänning.

Deformationen skapar ett övertryck i bläckkammaren, vilket tvingar ut en droppe bläck ur munstycket. Så snart den elektriska spänningen släpps deformeras piezo-elementet i motsatt riktning, vilket skapar ett undertryck och gör att nytt bläck kan strömma in i bläckkammaren.

 

Särskilda egenskaper hos PIJ-skrivaren från Matthews Marking Systems:

+ Integrerat system för återcirkulation av bläck
+ Högupplöst märkning av stora ytor
+ Låg grad av manuellt arbete

Till Piezo-bläckstråleskrivare

 

Vilka är fördelarna med bläckstråleskrivare?

Matthews bläckstråleskrivare erbjuder följande fördelar:

 • Enkelt underhåll: Med alla våra system kan spolningar schemaläggas. Produktionen avbryts inte. Förbrukningsmaterial kan också bytas med några enkla steg.
 • Maximalt avstånd mellan skrivhuvud och underlag: För att skydda både din produkt och skrivhuvudena bibehåller våra bläckstrålesystem ett stort avstånd mellan skrivhuvud och underlag utan att det går ut över bildkvaliteten.
 • Variabelt utskriftsinnehåll: Alla våra utskriftssystem kan skriva ut variabelt innehåll. Med hjälp av vår universella MPERIA®- styrenhet kan utskriftsdata anpassas i några enkla steg under produktionsprocessen.
 • Olika användningsområden: Våra flexibla bläckstrålesystem lämpar sig för många användningsområden. De är effektiva i dammiga produktionshallar såväl som i mycket rena miljöer. I kombination med våra egenutvecklade bläck erbjuder vi märkningslösningar för ett stort antal tillämpningar.
 • Flexibel integration:Industriella bläckstråleskrivare som kan integreras flexibelt kan vara avgörande för ett projekt. Våra industriella bläckstråleskrivare kan monteras individuellt, helt anpassade till dina utrymmesförhållanden.

Vad våra kunder säger

„För etikettering och märkning av våra säckar på våra fabriker använder vi Matthews A-Serie (T43) skrivare och V-serie DOD skrivare. Systemen har varit igång i flera år och har mycket lågt underhållsbehov och hög tillgänglighet. Våra stilleståndstider har minskat kraftigt som ett resultat av detta. Tyvärr är det sällsynt att hitta företag som Matthews som är så måna om sina kunders produktion och önskemål. Det är enkelt att komma i kontakt med Matthews och vi får utmärkt support och hjälp. Vi har därför beslutat att utrusta fler produktionslinjer med Matthews märkningssystem i framtiden.“

Julia Wiesneth, Wiesneth Mühle GmbH & Sauer Mühle GmbH

Relevanta kriterier vid val av bläckstrålesystem

Det finns många kriterier att ta hänsyn till när man väljer ett lämpligt bläckstråleutskriftssystem. Några av kriterierna är t.ex:

 • • Produktionsmiljö: Om det är fråga om en dammig produktionsmiljö med fluktuerande temperaturer eller en skyddad produktionsmiljö med reglerade temperaturer. Vi erbjuder den lämpliga bläckstråleskrivaren.
 • Storlek på utskriftsbilden: Varje skrivhuvud har en fast maximal storlek på utskriftsbilden. Därför är storleken på utskriftsbilden ett avgörande kriterium vid val av bläckstrålesystem. Genom att man kaskadkopplar flera skrivarhuvuden kan denna gräns emellertid utökas många gånger om.
 • Upplösning: Den högsta möjliga upplösningen för din utskrivna bild beror på valet av bläckstråleutskriftsprocess.
 • Underlagets ytkondition: Grovt sett kan man skilja mellan porösa, d.v.s. absorberande, och icke-porösa, d.v.s. icke-absorberande, material. För att skapa en optimal tryckbild spelar valet av bläck en avgörande roll.
 • Begränsningar i utrymmet: Det är ofta svårt eller dyrt att genomföra anpassningar och senare integreringar i befintliga produktionslinjer. Bläckstrålesystemet bör därför helst vara flexibelt att installera och kompakt.
 • Linjehastighet: Linjehastigheten spelar en avgörande roll för valet av märkningsteknik.

Våra industriella bläckstråleskrivare skriver ut på dessa ytor

Batch-, sats- och ID-koder, streckkoder, bäst-före-datum, serienummer och mycket mer – enskilda utskriftsbilder kännetecknar bläckstråleskrivarnas användningsområden. Med våra bläckstråleskrivare kan du skriva ut på nästan alla material. Vår portfölj omfattar ett brett utbud av bläck för både porösa och icke-porösa ytor. Märkning av trä, plast, metall, pallar, däck, rör, säckar och påsar, sten och wellpapp är bara några exempel på de många användningsområdena för våra märkningssystem.

Märkning är ett av många steg i din produktion och ändå avgörande för en smidig produktionsprocess utan avbrott. Vi är medvetna om detta och försäkrar dig redan i dag om en effektiv märkningslösning som gör att din produktionslinje kan producera tillförlitligt och effektivt. Utskriftshastigheten hos våra industriella bläckstråleskrivare anpassar sig alltid till hastigheten hos din produktionslinje och inte tvärtom.

Dra nytta av vår mångåriga erfarenhet inom branschen samt av vårt teams know-how och låt oss ge dig råd utan förpliktelser.

Vanliga frågor om våra industriella bläckstråleskrivare

Vilka typer av industriella bläckstråleskrivare finns det?

Man skiljer mellan drop-on-demand, termisk bläckstråle, piezo-bläckstråle och kontinuerlig bläckstråle.

För vilka tillämpningar är bläckstråleskrivare lämpliga?

En bläckstråleskrivare kan användas för nästan alla tillämpningar och alla ytor. Det är viktigt att välja rätt kombination av bläck och utskriftssystem.
Våra system märker bland annat trä, metall, wellpapp och papper, sten, säckar och påsar samt pallar.

Vi kommer gärna till dig för en testinstallation och visar dig våra system.