Märkning av däck

Målsättning
En välkänd global däcktillverkare upplevde inkonsekvenser i resultat och spårbarhet för utrustningen på sin linje. Att märka produktionsinformation, inklusive receptkoder, linje- och produktionskoder, är avgörande för spårbarhet och överensstämmelse med reglerna. Företagets befintliga märkningssystem hade en inaktuell kontaktskrivare och en konkurrents bläckstrålesystem, vilket visat sig vara opålitligt på grund av att munstyckena sattes igen. Att rensa de igensatta munstyckena krävde specialutrustning, vilket resulterade i kostsam stilleståndstid.

Matthews lösning

Matthews föreslog sitt vulkaniseringståliga gummimärkningssystem, ACIS. En styrka i detta system är att dess komponenter är konstruerade för att samverka, vilket ger ett komplett system som sänker bläckkostnaderna och eliminerar stilleståndstider på grund av igensatta skrivhuvuden. Systemet omfattar Matthews 8000 drop on demand-skrivhuvud med ventilteknik, vilket är känt för att ha högsta kvalitet för industriella marknader och ett system med stor kapacitet för bläckleverans. Detta leveranssystem har konstruerats specifikt för Matthews SCP-1020 vitpigmenterade bläck för gummi med vulkaniseringsmöjlighet. Genom att hålla den tjocka bläckformeln konstant i rörelse, eliminerar ACIS skrivhuvudfel på grund av pigment och partiklar som bildar klumpar eller rinner ut.

Företaget använder även Matthews universella styrenhet, MPERIA®, för att komma åt anläggningens ERP-system, vilket gör att receptdata kan skickas direkt till skrivarens styrenhet. MPERIA® är också integrerat med en våg som mäter vikten på slitbanan, ändrar meddelandet till “XXXX” -standard om slitbanestammen går över eller under gällande viktgränser.

Resultat

Matthews system visade sig fungera konsekvent och tillförlitligt på en produktionslinje, i en anläggning. När däcktillverkaren såg att systemet fungerade tillförlitligt vid denna anläggning installerades ACIS i ytterligare fyra anläggningar. Totalt har 12 ACIS-system installerats.