Bäst före-datum på chipspåsen

Sammanfattning

På grund av omfattande driftstopp till följd av svårigheter med ett tidigare märkningssystem inklusive bläckigensättningar och spill som krävde frekvent rengöring, svårt och otydligt användargränssnitt som orsakade flera kodningsfel samt långa starttider som försämrade produktiviteten och behövde en tillverkare av tortillachips ett nytt sätt att märka datum- och batchkoder.

Matthews Marking Systems implementerade en underhållssnål termisk bläckstråleskrivare med patronbaserad bläcktillförsel, som styrs av MPERIA®-plattformen, för att enkelt skapa meddelanden, för systemkontroll och framtida expansionsmöjligheter.

Matthews lösning

Matthews ersatte CIJ-systemet med en enda, lättanvänd L12 termisk bläckstråleskrivare (TIJ) i VIAjet™ L-serien med 0,5-tums (12,7 mm) högt skrivhuvud. Systemet märker variabla data vid högre upplösning (600 x 600 punkter per tum (25,4 mm)) än CIJ-skrivare för maximal tydlighet och i hastigheter upp till 1 200 fot (365,7 meter) per minut. Dessutom sker start och stopp på några sekunder.

Eftersom VIAjet™ L-serien använder patronbaserad bläcktillförsel är systemet rent och underhållsfritt. En operatör byter bara patronen för att fylla på bläck. En process som tar 10 till 20 sekunder. Användningen av bläckpatroner avlägsnar risken för igensättningar och spill så att ingen stilleståndstid för rengöring krävs.

Företaget valde ett 7-tums grafiskt användargränssnitt (GUI) med pekskärm för enkel inmatning av kodningsinformation. Detta hanteras och styrs av MPERIA®, Matthews universella automatiseringsplattform för märkning och kodning. Med MPERIA® kan märkning göras på flera språk. Det går att skapa, välja och skriva ut meddelanden utan att någon särskild operatörsutbildning krävs. Vidare stöder MPERIA® eventuella framtida expansioner, styr och hanterar enkelt tillägg av fler skrivhuvuden eller produktionslinjer om volymerna ökar. Installationen tog mindre än en dag och krävde bara montering av ett fäste för skrivhuvudet vid sidan av den befintliga transportlinjen.

Resultat

Genom att ersätta CIJ-systemet med Matthews TIJ-system i den MPERIA-drivna VIA-jet L-serien slapp företaget den komplicerade blandningen av bläck och lösningsmedel, igensättningar och spill samt långa starttider, vilket sänkte deras skrivarrelaterade stilleståndstid med 90 %.

Med det lättnavigerade MPERIA-systemet kunde operatörerna dessutom enkelt konfigurera och redigera koder för tillverkningsdatum och match med minimal utbildning, vilket minskat antalet fel markant.

Tack vare en generell ökning av flöde och personalproduktivitet, nådde företaget en full avkastning på investeringen på fyra månader.

Relaterade länkar