Märkning av konsumentvaror

Vi förstår utmaningarna inom branschen för förpackade konsumentvaror – från primärförpackning till leveransemballage. Med vår höghastighetsutrustning, bläck med hög vidhäftning – inklusive dem som uppfyller FDA-kraven – och alternativ för komplett spårning, är våra lösningar skräddarsydda för tillförlitlig, exakt märkning och kodning för förpackningsindustrin.

Kontakta oss

Märkning av primärförpackning

Få flexibilitet, noggrannhet och kvalitet med underhållssnåla lösningar för märkning i höga hastigheter på flaskor och burkar.

Dryck

Få exakt, tydlig märkning utan att kompromissa med hastigheten eller kostnaden. Vi erbjuder olika lösningar för märkning på alla typer av livsmedelsförpackningar: från wellpapp- och plastförpackningar till påsar och glasburkar.

Livsmedel

Pålitliga märkningslösningar för produktionslinjer med hög hastighet, utformade för dina exakta specifikationer för förpackade konsumentvaror.

Personliga varor och hushållsvaror

Höj kvaliteten och sänk kostnaderna med underhållssnåla lösningar för märkning på kartonger och lådor med läkemedel.

Läkemedel och medicinteknik

Märkning av sekundärförpackning

Höj kvaliteten och sänk kostnaderna med underhållssnåla lösningar för kodning av förpackningar.

Förpackningskodning

Resurser

Kund-case
Äggproducent sänker förpackningskostnaderna genom att byta ut etikettsystemet mot MPERIA ®-driven teknik med termisk bläckstråleskrivar
White Paper
10 Fördelar med att ersätta sekundära förpackningsetiketter med direkt kartongmarkering
Kund-case
Bison Bag byter till termisk bläckstråleskrivare med ABIS (Active Bulk Ink Supply) för att uppfylla kundens serialiseringsbehov

Kontakta oss