Förpackning och märkning

Målsättning
En global alkoholproducent betalade dryga böter till kontrollmyndigheter på grund av felaktigt tryckta myndighetskoder på sina förpackningar. Koderna programmerades manuellt längs produktionslinjerna och fel uppstod ofta. Tillverkaren ville eliminera dessa fel och böter genom att placera alla gällande myndighetskoder i en central databas och använda ett märkningssystem som automatiskt hämtar och märker den senaste och korrekta informationen.

Matthews lösning
Efter att tillverkaren hade valt bort andra märkningssystem på grund av att de var för dyra eller inte kompatibla med företagets SAP-databas, föreslog Matthews Marking Systems in universella styrenhet, MPERIA®.  Matthews lösning var att använda MPERIA® som en utskriftsserver för företagets SAP-databas och dess befintliga skrivhuvuden vid produktionslinjen. Matthews skapade ett anpassat plugin-program som hanterade kundens interna databas och befintliga skrivhuvuden.

Resultat
Med MPERIA® kan alkoholproducenten koda varje leveransemballage korrekt och slipper därmed kodningsfel och dryga böter från alkoholkontrollinstanser. Företaget sänker även stilleståndstiden som är kopplad till byte av meddelande, eftersom MPERIA® automatiskt hämtar uppdaterad information från SAP. Tack vare detta framgångsrika samarbete med Matthews vill företaget utöka denna lösning till tre ytterligare anläggningar och byta ut sina befintliga skrivhuvuden mot Matthews VIAjet™ T-serie.