Förpackningskodning

Målsättning
En ledande snacksproducent upplevde många problem vid märkning på wellpapplådor med en konkurrents bläckstråleskrivare. Dessa problem ledde till i kostsamma driftstopp på grund av operatörsfel, frekventa reparationer och läckande bläck. Matthews Marking Systems mål var att tillhandahålla en lösning som inte bara förkortade stilleståndstiden, utan även ökade märkningsfältet från “3” till “4”, vilket möjliggjorde fullständig anslutning av alla linjer till en central databas och minskat bläcksvinn. Matthews lösning: Matthews föreslog sin universalplattform MPERIA®, i kombination med sina piezo-skrivhuvuden i T-serien med högupplösning. För att uppfylla företagets behov behövde de en MPERIA®-styrenhet för att hantera alla sex produktionslinjerna och ett 4-skrivhuvud med anpassat transportband för varje produktionslinje.

Resultat
Med Matthews MPERIA® hanterar snacksproducenten alla produktionslinjer från en central styrenhet och kan göra fjärrfelsökning med VNC-funktionen (Virtual Network Computing). Detta har kraftigt minskat stilleståndstiden tack vare färre omarbetningar och kasseringar (vilket sparar ungefär 1 000 USD per månad åt företaget) och de behöver inte längre vänta på teknisk support. Dessutom medger skrivhuvudena i T-serien ett 4-utskriftsområde* och har ett återcirkulerande bläcksystem som minskar bläcksvinn och underhållstid. De räknar med en kostnadsbesparing på 1 300 USD per månad.