FDA-godkända lösningar för märkning

Utmaningen
En svensk tillverkare av originalutrustning (OEM) som konstruerar, producerar och installerar automatiserad sluthanteringsutrustning på produktionslinjer inom dryckes- och konservindustrin ville uppdatera de märknings- och kodningssystem man erbjöd sina kunder. Deras krav omfattade:

+ Enkel bläckpåfyllning utan behov av trycksättningrn
+ Skrivhuvuden som kan märka variabla datafältkoder på sekundärförpackningar.
+ FDA- USDA-kompatibelt bläck.
+ Möjlighet att enkelt spåra batch- och datumkoder vid ett återkallande.
+ Universell styrenhet för hantering av flera skrivare på olika linjer.

Lösningen

Eftersom OEM redan hade använt Matthews DOD-märkningsteknik gick de tillbaka till Matthews för en ny lösning. Beslutet blev att ersätta DOD-skrivarna med tre till fyra lättanvända L12 termiska bläckstråleskrivare (TIJ) i VIAjet™ L-serien med 0,5 tum långa skrivhuvuden per produktionslinje. Systemet märker variabla data vid en högre upplösning (600 x 600 punkter per tum) än DOD-skrivare för maximal tydlighet och i hastigheter upp till 3000 cm per minut. Dessutom sker start och stopp på några sekunder. Eftersom VIAjet™ L-serien använder patronbaserad bläcktillförsel är det rent och i det närmaste underhållsfritt – ingen blandning av bläck och lösningsmedel krävs. En operatör byter bara patronen för att fylla på bläck.
En process som tar 10 till 20 sekunder. Att sätta in en ny bläckpatron avlägsnar risken för igensättningar och spill, vilket eliminerar stilleståndstid för rengöring. Bläcket i tillämpningen är Matthews LS4050, som utvecklats med FDA- och USDA-godkända ingredienser för märkning av sekundärförpackningar som hanteras vid OEM:s produktionslinjer. Bläcken har utvecklats helt från FD&C-godkända (U.S. Federal Food, Drug and Cosmetic Act) ingredienser och USP-klassade (U.S. Pharmacopeia) spädningsmedel. Detta säkerställer att FDA- och USDA-kraven vid direkt eller indirekt kontakt med livsmedel uppfylls av produktionslinjens ägare. Slutligen styr Matthews-automatiseringsplattform för märkning och kodning, MPERIA®, skrivhuvudena i L-serien och annan utrustning som används i OEM:s kundtillämpningar. Systemet har stöd för manuell inmatning av kodningsdata via ett grafiskt användargränssnitt (GUI) eller CAN-gränssnitt med ERP-systemet för en process. Detta möjliggör automatisk inläsning av produktionsdata i realtid från nya och befintliga orderbehandlingsfiler och befintliga databaser, samt stöder fullständig spårbarhet vid återkallande.