Etikettbyte

Med effektivare arbetsflöden och kostnadsbesparingar söker livsmedelsföretaget vidare samarbete med Matthews.

Problemet
2013 förtryckte Corbion, en ledande leverantör av livsmedelsingredienser i East Rutherford, New Jersey, variabla data och logotyper på upp till 10 000 korrugerade kartonger om dagen med stencilutskrift för förpackade frysta livsmedelsprodukter. Vid produktionskörningar under 100 lådor applicerade företaget förtryckta etiketter på tomma kartonger. Efter en grundlig genomgång beslutade ledningen att båda märkningsprocesserna var dyra och föråldrade och krävde alltför stora mängder arbetskraft och golvyta. De medförde allt för mycket spill.
”Vi hade ofta oanvända förtryckta lådor och sorteringsproblem – packning av produkt i fel kartong till exempel – och många icke-produktiva moment i samband med denna del av verksamheten”, säger Alex Iskander, Continuous Improvement Manager på Corbion.
Båda märkningsmetoderna orsakade arbetsflödesproblem och onödiga utgifter: stencilutskrift kostar 0,04 USD per kartong och etiketter kostar 0,12 USD per kartong. Corbion behövde en uppdaterad märknings- och kodningslösning som passade deras behov och samtidigt sparade pengar åt företaget. Lösningen måste klara att hålla det höga produktionstempot och samtidigt fungera effektivt i en miljö med 1,5 Celsius och mjölrester i luften.
2013 valde Corbion slutligen Matthews Marking Systems och återkom 2018 för fler märkningslösningar för kartonger.

Lösningen
Den ursprungliga Matthews-lösningen för Corbion gav integrerad kartongutskrift på begäran med korrekt märkning och kodning. Den skapade samtidigt en effektivare utskriftsprocess. Den inkluderade MPERIA®-automatiseringsplattformen för märkning och kodning samt högupplösta, piezobaserade VIAjet™-bläckstråleskrivare i T-100-serien. Denna lösning eliminerade slutligen behovet av förtryckning och förvaring av kartonger vid anläggningen.
Med MPERIA-kontrollenheten kan Corbion skapa och lagra meddelanden för flera produktionslinjer via ett enda pekskärmsgränssnitt. Lösningen integrerar även sömlöst etikettformat från tidigare designprogram, förenklar märkningen och gör att operatörerna snabbt kan ändra och redigera meddelanden. Systemet förhindrar dessutom kodningsfel och felpackade kartonger som är förknippade med detta.
Skrivarna i VIAjet T-serien registrerar och skriver ut varje batchnummer, kartong-id och produktionsdatum och produktionstid direkt på porösa material. De har ett automatiskt rengöringssystem som återvinner bläcket och minimerar bläckförbrukningen, vilket gör dem mer kostnadseffektiva. Bläcket är utvecklat för kalla temperaturer, medan märkningssystemets värmeväxlare säkerställer att bläcket hålls flytande före utskrift – utan att generera detekterbar värme eller påverka omgivningen.

Resultaten
Sedan installationen 2013 har Corbion minskat mängden kartonger med förtryckning, frigjort lagerutrymme och sänkt personalkostnaden som är förknippad med packningsfel. Dessutom har utskriftskostnaderna minskat drastiskt med 0,038 USD per stencilerad kartong och 0,118 USD per kartong med etikett. Sammantaget har företaget nått årliga kostnadsbesparingar på över 80 000 USD och det nya systemet har lönat sig.
Eftersom MPERIA fungerar som ett centralt operativsystem för flera skrivhuvuden och produktionslinjer, har lösningen vuxit i takt med att Corbions behov har ändrats. Två år efter den ursprungliga implementeringen lade anläggningen exempelvis till Matthews högupplösta termiska bläckstråleskrivare L12 i VIAjet™ L-serien för märkning av batch- och datumkoder. Detta tillskott integreras enkelt i den befintliga linjen tack vare kontrollmöjligheterna hos MPERIA.
Flera år efter Corbions första köp lanserade Matthews Marking ”E”-versionen av skrivarna i T-serien. Den uppdaterade skrivaren är 25 % snabbare än tidigare modeller och kan placeras nästan dubbelt så långt från målytan och fortfarande producera märkning, text och grafik med hög kontrast. Det ökade utrymmet minimerar också risken för att en kartong kommer i kontakt med skrivhuvudet, vilket förhindrar att damm samlas i munstyckena. Detta minskar behovet av underhåll och förlänger skrivhuvudets livslängd.
Iskander är oerhört nöjd med resultatet av båda implementeringarna samt med servicen efter installationen och har rekommenderat Matthews Marking till andra inom Corbion-nätverket: ”Jag har berättat vår framgång med deras system för mina kolleger på både nordamerikanska och globala företagsmöten och flera av dem håller nu på att köpa in eller planera inköp av liknande lösningar från Matthews.”

Om du vill veta mer om Matthews Marking Systems MPERIA-programvara och piezobaserade bläckstråleskrivare med hög upplösning kontaktar du info@matthews.se