Upptäckt av fel och märkning av etiketter

Målsättning
Tagg- och etikettskrivare måste kunna upptäcka fel på utskriftsmaterial för retur eller utbyte. Nyligen kom en av de största nordamerikanska etikettföretagen till Matthews för att hitta ett nytt sätt att upptäcka fel på sina filmbaserade etiketter. Deras befintliga process involverade manuell märkningskontroll, men felen var för små för att upptäckas i kvalitetssäkringen. Dessa oupptäckta fel ledde till många kundklagomål och kostnadskrävande produktreturer. Matthews lösning Matthews rekommenderade att en stor märkning placerades vid defekten, så att personen som inspekterar etiketterna manuellt snabbt kan identifierade och ta bort eller ersätta den felaktiga etiketten. Matthews installerade åtta termiska bläckstråleskrivare med hög upplösning i VIAjet™ L-serien samt den universella styrenheten MPERIA®.

MPERIA® kunde enkelt integreras i kundens befintliga visionssystem, vilket resulterade i exakta felmeddelanden i realtid. Felmeddelanden skickades sedan till skrivhuvudena för att märka den defekta produkten. Resultat Före installationen av Matthews-utrustning på etikettapplikationen var den visuella inspektionen långsam och inkonsekvent. Processen var ansträngande för ögonen och defekter missades ofta helt, vilket ledde till dyra produktreturer. Efter att Matthews integrerat MPERIA® och sitt märkningssystem ökade inspektionshastigheten med 10 %, påfrestningen på ögonen minskade, kundnöjdheten förbättrades markant och produktreture a minskade, vilket sparar tusentals dollar åt etikettföretaget.