UFI-Kod, unik formuleringsidentifierare

Alla produkter som anses vara farliga måste vara märkta med den nya UFI koden (unik formuleringsidentifierare).

Kontakta oss

Denna förordning infördes genom ändringen av EU:s kemikalieregn (EG) nr 1272/2008, även kallad CLP-förordningen. Skyldigheten för UFI-märkning genomförs i flera steg.

Tidsfrister för märkning med UFI-koden

Förlängningen av CLP-förordningen trädde i kraft den 1 januari 2020. En övergångsperiod definierades för att organisera märkningen av dina produkter som innehåller farliga blandningar.

  • Januari 2021: Alla nya produkter levereras till slutanvändare (t.ex. hushållsrengöringsmedel).
  • Januari 2021: Alla nyproducerade varor som används kommersiellt (t.ex. oljor och smörjmedel)
  • Januari 2024: Nyproducerade blandningar som vidareförädlas i produktionen (t.ex. torrbetong, krita)
  • Januari 2025: Alla varor med fysiska faror och hälsorisker finns på marknaden (övergångsperiodens slut)

Räckvidden för UFI- märkningsskyldighet

Märkningsskyldigheten gäller alla blandningar som har klassificerats som farliga på grund av deras inverkan på hälsan och deras fysiska effekt. Informationen om blandningarna skall lämnas av importörer eller nedströmsanvändare som är etablerade i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Men hur fungerar detta om du importerar produkter utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet?

Dataöverföringen till giftkontrollcentralen görs inte av tillverkaren, som är belägen utanför EES, utan av importören, som är belägen i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

UFI-numrets struktur

UFI (Unique Formula Identifier) är en 16-siffrig alfanumerisk kod som skrivs ut på förpackningen. Koden är indelad i fyra sektioner med bindestreck och måste föregås av förkortningen “UFI” med versaler. UFI på etiketten eller förpackningen måste vara väl synlig.

UFI-koden består av företagets momsregistreringsnummer och ett formuleringsnummer (t.ex. intern receptkod). Formuleringsnumret måste vara ett naturligt tal mellan 0 och 268 435 255. UFI-numret kan alltså genereras från dessa två nummer via Europeiska kemikaliemyndigheten (Echa).

Denna identifierare gör bland annat handelsnamnet, blandningens sammansättning, produktkategori och toxikologisk information lätt att hämta för giftkontrollcentralen.

Hur kan Matthews Marking Systems hjälpa dig?

Producerar du varor som anses vara farliga blandningar? Vi erbjuder professionella märkningslösningar som komplement till din tillverkningsprocess. Förutom våra robusta drop-on-demand-skrivhuvuden erbjuder vi ett flexibelt märkningssystem som kan betjäna en mängd olika tillämpningar. Kontakta oss idag så ger vi dig gärna råd om märkning av dina produkter.

9. Mars 2022

Har du fortfarande frågor? - Kontakta oss!

Ett rekommenderat produkt

MPERIA Standard
Automatiseringsplattform

Automatiseringsplattform för märkning och kodning som ger central kontroll oavsett utrustningsteknik eller leverantör.

V-Series-Printhead-32-Valve
Drop-on-Demand V-serien

Idealisk märknings- och kodningslösning med bläckstråleskrivare för krävande industrimiljöer.

MPERIA A-Serie D43
Matthews märkningssystem i A-serien

Matthews märkningssystem i A-serien är pålitlig, säker, lätt att använda och har en exakt etikettering och validering.