MPERIA®-kontrollenhet

Med enkel integration hjälper MPERIA®-plattformen för märknings- och kodningsautomatisering dig att förbättra kvalitet och effektivitet genom att centralisera kontrollen över alla dina linjer, oavsett utrustningstillverkare.
Kontakta oss
1
Förbättra effektivitet och kvalitet.

Styr ett skrivhuvud, en produktionslinje eller många – lokalt eller världen över – med ett gränssnitt. Detta minskar mängden användarfel och återkallanden. Läs mer om linjekontroll

2
Enkel integration.

Integrera med dina företagssystem utan behov av särskild serverprogramvara eller maskinvara och integrera alla befintliga enheter, oavsett tillverkare. Läs mer om integration

3
Sänk kostnaderna.

Flexibel arkitektur och ett bibliotek över plugin-program håller nere integrationskostnaderna, även för de mest komplexa konfigurationerna.

Central kontroll över din märknings- och kodningsutrustning för linjer och anläggningar.

 • MPERIA®-kontrollenhet för märknings- och kodningsautomatisering samlar kontroll över din primära, sekundära och tertiära märkning och anpassas till DIN miljö.
 • Öka effektiviteten för din märkning och öka produktiviteten längs förpackningslinjen.
 • Integrera enkelt din befintliga miljö med affärssystem och befintlig utrustning. Ingen anpassad programvara eller servermaskinvara krävs.
 • Lägg enkelt till utrustning på linjen eller expandera till flera anläggningar. MPERIA oöverträffade prestanda kommer att hålla jämna steg.

Öka effektiviteten på produktionsgolvet eller världen över.

MPERIA® gör att du kan hantera och styra varje steg av märkningen av dina primär-, sekundär- och tertiärförpackningar från en plats.

 • Enkelt användargränssnitt, styr all utrustning – skrivare, streckkodsläsare, visionssystem, vågar och reglage
 • Maximera investeringen genom att kontrollera utrustning från tredje part och eliminera behovet av externa styrprogram
 • Minska mängden utrustningsaktiveringar och utbildning som krävs för linjeoperatörer och underhållspersonal
 • MPERIA oöverträffade resultat har stöd för hundratals skrivhuvuden från en styrenhet som hanterar upp till 900 unika koder per sekund

Automatiska kod- och meddelandebyten. Minska antalet fel och återkallanden.

MPERIA synkroniseras med alla ERP-/WMS-system eller -databaser och skickar automatiskt uppdaterade meddelanden till produktionsgolvet. Integrerade verifieringssystem säkerställer att märkningen blir korrekt och läsbar från produkt till pall.

 • Samordning av märkningsdata med ERP, WMS, PLCs eller big data-system för automatisering av meddelandegenerering, från unika koder till serienummer och batchar
 • Validering av kod, text och grafik med integrerade visionssystem och dynamiskt säkerställande av korrekta koder
 • Säkerställd systemredundans med backup-utrustning som kan aktiveras automatiskt i förpackningslinjen vid behov
 • Snabba reaktioner på kodningsfel eller utrustningsfel genom centrala visuella varningar eller textvarningar i realtid

Behöver du mer information?