Matthews åtgärder kring COVID-19

Matthews vidtar ett antal åtgärder för att upprätthålla service och leverans till sina kunder.

Produkttillgänglighet

Vår förmåga att tillhandahålla utrustning, reservdelar och bläck är minimalt påverkad. Vi bevakar noga vår leveranskedja och har ökat våra säkerhetslager för att minimera potentiella störningar. Våra produktionsanläggningar har vidtagit åtgärder för att minimera risk för smittspridning så att vi kan fortsätta vår tillverkning som i många fall är avgörande för samhället.

Service och Support

Vi har vidtagit åtgärder för att skydda samhällets och våra anställdas hälsa på våra samtliga enheter, samtidigt som vår Customer Service och Teknisk Support är bemannade och tillgängliga att assistera våra kunder via de ordinarie kanalerna:

Sweden:

Contact form

+46 31 3387900
Customer Service: [email protected]
Technical Support: [email protected]

Americas:

Contact form

1 800.775.7775
Customer Service: [email protected]
Technical Support: [email protected]

Germany:

Contact form

+49 8052 95 11 0
Customer Service: [email protected]
Technical Support: [email protected]

APAC:
+6012 537 3561
Customer Service: [email protected]
Technical Service: [email protected]

China:
400-8902-800
Customer Service:  [email protected]
Technical Support: [email protected]


Fortsatt kommunikation

Allteftersom situationen utvecklas kommer vi kommunicera förändringar som kan komma att påverka våra kunders förmåga att upprätthålla sin produktion. Fortsatt information kommer publicera här.